Jsme bez medu – včely nemají pylovou snůšku

Čím dál složitější je pro včelaře získat med od včel. Říkám si, kdy to bude lepší. Za rok za dva ? Pole jsou tak dokonale dostříkaná chemickými přípravky na ochranu plevelů, že včely si nemají co odnést. To znamená nedostatek pylu pro včely v bezsnůškovém období. Vše je bezvadně vysečené, téměř žádný květ.

Nové stromy pro včelí pastvu téměř nikdo nesází. A když ano, tak stromy podél polí strádají a nikdo se o ně už dál nepostará a již jako mladé odcházejí.

Včely v létě v posledních letech trpí nedostatkem snůšky. Sucha a vykácené lesy z důvodu kůrovce tomu moc nepřidávají.

Spousta zemědělských odrůd je vyšlechtěná pro výnos i ve zhoršenějších podmínkách, které v poslední době nastávají. To jak plodina nektaruje, na to se již nebere ohled. Bohužel ani monokulturní plodiny nám již neposkytují zaručenou snůšku pro včely, tak jako tomu bylo dříve.

V české republice chybí desetitisíce původních prvků v krajině. Jsou to remízky, stromořadí, mokřady. Jejich absence se dohání neudržitelnou chemií.