Přidávání matky přidávací klíckou

Vystavěné srdíčko po přidání matky neboli včelí královny. Značí, že matka byla úspěšně přijata. Přidávací klícka matce zajišťuje ochranu před usmrcením staršími včelami, které nemají rádi změnu a novou z počátku přidanou matku považují za cizí. Po určité době se její feromon rozšíří ve včelstvu důkladněji a matka je většinou úspěšně vysvobozena z přidávací klícky a dobře přijata. Včely se k ní projí medocukrovým těstem.