Ošetření včel na podzim aerosolovým vyvíječem

Ošetření včel na podzim není už v dnešní době pro včelaře povinné. Bez tohoto ošetření však zůstává ještě velké množství živých roztočů (i stovky) ve včelstvech. Tato včelstva by šla do další sezóny s podstatně větším množstvím přeživších samiček. S rozplodováním včelích matek se pak populace roztoče rychle rozroste a včelstvo, kdy má jít do síly rychle slábne. Na virové onemocnění pak většinou umře. Včelstvo ostatní včely vyloupí a roztoč má tak velkou šanci se přenést do dalších úlů.
Mimo toto ošetření včel děláme ještě další podpůrná opatření na snížení roztoče varroa po celý včelařský rok.
Do poloviny února pak odesíláme měl na vyšetření do akreditované laboratoře na změření počtu roztočů.
Své včely každý rok vyšetřuji také i na mor včelího plodu.

Aerosolový vyvíječ vyrábí beedol

Fotografie z ošetřování: Štěpán Holas

Jinak co jsem zjistil, že respirátor docela dobře funguje, zachytává kapénky aerosolu a přípravek není tolik při aplikaci cítit.