Medové včelařeníKontaktVčelařská přípravka listopad 2018Včelařský kurz pro začátečníky 2018

Nejsem členem ČSV

Po mnoha letech jsem se osamostatnil. Při vyšším počtu včelstev a s vedením vlastní administrace s léčením je výhodnější z mého pohledu nebýt členem čsv, protože je to celkově jednodušší. Nemám včely na žádném území ZO, ale na zahradě a to vlastní. Sehnat ošetřující přípravky je otázka několika kliknutí myší nebo telefonátu na veterinární kliniku. Přípravky na ošetření včel dnes seženete u veterinárního lékaře do druhého pracovního dne. Nepotřebuji svépomocný fond, moje včelstva tvoří finanční rezervu nosením medu na několik let dopředu. Nejdůležitější informace a nařízení si čtu přímo na stránkách veterinární správy, která dohlíží nad naším včelařením v ČR. 

 

Je dobré když budou včelaři mezi sebou komunikovat, ať jsou v jakémkoliv "společenství". To hlavní co nás zajímá je přece zdraví včely medonosné.

 

Pokud nejste členy v rámci dobrých vztahů je lepší informaci o Vašem provedeném léčení a výsledků z laboratoře jim na požádání sdělit. Zde najdete veškeré dokumenty ke zdraví včel. Na druhou stranu, pokud začne ve Vašem okolí někdo nový včelařit, bude Vás také zajímat, zda-li má vše v pořádku, aby neohrozil Váš chov včel :-)

 

Vzdělávám se ve svém oboru o sto šest
Včelař nese plnou odpovědnost za zdravotní stav včel. Na druhou stranu, když už někdo bude chtít včelařit, udělá vše proto, aby mu včelstva přinášela užitek a byla v pořádku.

 

Víte, že:

 • léčivo je úplně běžně dostupné na předpis u veterinární kliniky
 • i jako nečlen máte nárok na krajské, národní dotace "D1" a evropské dotace
 • členství v Českém svazu včelařů je dobrovolné, ale může být na Vás vyvíjen funkcionáři ČSV tlak,
  že se musíte stát členem z důvodů léčení (že neseženete léčivo) a vyšetření včel (nemůžete si zaslat vzorek sami)
 • předložení výsledků vyšetření, záznamů o léčení a provádění kontroly včelstev (zde neplatí u dotací, zprostředkovaných skrze ČSV) náleží pouze do kompetence Státní veterinární správy
  nikoliv Českého svazu včelařů
 • jako nečlen nemáte opravdu žádné povinnosti vůči ČSV a jeho funkcionářům ! (mimo viz. informace výše)

 

A proč tomu tak je ?

 • v první řadě včela byla uznána zpět jako hospodářské zvíře
 • dříve nebyl také internet zdroj mnoha informací on-line např. Úřední deska SVS
 • členství bylo výhodnější než nic, jediný časopis...
 • dnes je na každém chovateli, aby správně odléčil, podal vzorky a správně včelařil, jinak se mu včelaření nevyplatí
 • je daleko více možností jak se vzdělávat, kurzy, školy
 • státní veterinární správa má již lépe propracovanou kontrolu nad včelaři, což považuji za opravdový přínos

 

A jak se tedy vzdělávat ?

 • nové zajímavé knihy o včelařství
 • specializované včelařské kurzy
 • včelařské školy s profesním listem
 • včelařské školy s výučním listem
 • kurz pořádané beedol

 

Funkcionáři ČSV
nenuťte a hlavně nepřesvědčujte toho, kdo chce nebo začíná včelařit,
že se musí z důvodů léčení stát členem ČSV, to není totiž pravda! 
Spíše mu poraďte a nebo nabídněte jaké má dnes členství ve Vašem ČSV výhody.

Povinnosti nečlena ČSV


Tato stránka používá ke svému provozu tzv. cookies.