Medové včelařeníKontaktVčelařská přípravka listopad 2018Včelařský kurz pro začátečníky 2018
včela a úl dědek v pozadí

Lidé si opět včely stále více váží

Již dobře vědí, že více jak 1/3 potravin zdravé výživy na celém světě opiluje právě nenahraditelný opylovač a tím je včela medonosná.

 

Včelařství je jedním z nejstarších oborů lidské činnosti, který člověku přinášel v každé době prospěch.

S vývojem lidské společnosti se měnilo i ohodnocení jednotlivých složek užitečnosti včel. S výrobou cukru klesl význam medu jako základního sladidla, s rozvojem petrochemie se přestal používat vosk ke svícení.

 

Naopak s rozšířením a koncentrací ploch hmyzosnubných rostlin vzrostl velký význam včely jakožto opylovatele.

 

Z celkového užitku, tj. 80 - 90 % chovu včely medonosné, připadá na zvýšení výnosů semen a plodů cizoprašných hmyzosnubních rostlin.

Mimořádný význam včel spočívá také v opylovací činnosti v květech rostlinných druhů ohrožených vyhynutím. Včela je též nezbytná i pro život ostatních zvířat v přírodě. Např. většina druhů ptáků se živí semeny, plody, bobulovinami, které se vyvinou jen za účasti opylovatele včely.

URL7

včely na úleCo kolem nás včeličky dělají...

Včela se především podílí na zvýšení výnosů plodů ovocných dřevin.

Zde je přehled podílu opylení:
jabloň: 90,0%;
třešeň: 98,5%;
hrušeň: 92,0%;


Tato stránka používá ke svému provozu tzv. cookies.